VISION drôt 236mm, čierny (Metron 81, zadný pravý)

€ 3,00