VISION drôt 271mm, čierny (Metron 40, zadný pravý)

€ 2,77