VISION drôt 224mm, čierny (Metron 90, zadný pravý)

€ 2,77