VISION drôt 258mm, čierny (TC-50, zadný pravý)

€ 2,00