Reklamácie

Reklamačné oddelenie:

Adresa: Dlhá 248/43, 90501 Senica
Tel: 034/6945281
E-Mail: reklamacie@dema.bike
Vedúci reklamačného oddelenia: Lukáš Ondrejka
Prevádzkové hodiny: 07:00 - 15:30

Reklamačný poriadok